راه اندازی طرح پرسش نظام قدیم برای همه

راه اندازی طرح پرسش نظام قدیم برای همه

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

قابل توجه کلیه معرفت پژوهان
به زودی امکان دسترسی به سامانه نظام قدیم برای  معرفت پژوهان گرامی ایجاد می­گردد.

در این سامانه امکان طرح سوال از استاد محمدعلی طاهری به همراه دسترسی به بانک پرسش و پاسخ فراهم گردیده است.