تولید مجدد ویدیوهای 1 تا 7 درس شعور

تولید مجدد ویدیوهای 1 تا 7 درس شعور

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان گرامی 

ویدیوهای شماره یک تا هفت از درس شعور مجددا تولید و منتشر شده است.
لطفا از لینک زیر مشاهده فرمایید.

درس: دوره اول (شعور) (taheriacademy.com)