صفر شدن شمارنده ویدیوها یک ارفاق از طرف استاد

صفر شدن شمارنده ویدیوها یک ارفاق از طرف استاد

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

صفر شدن «شمارنده مشاهده ویدیوها» یک ارفاق و یک هدیه از طرف «استاد محمدعلی طاهری» عزیز به معرفت پژوهان است تا پس از تولید مجدد ویدیوهای شعور همه معرفت‌پژوهان امکان مشاهده ویدیوهای جدید را داشته باشند. 

برخی از معرفت پژوهان نگران شده اند که ممکن است با صفر شدن شمارنده، سابقه آنها از بین برود. 
چنین چیزی صحت ندارد. ثبت فعالیت‌های معرفت‌پژوهان و نگهداری سوابق مشاهده ویدیوهادر آکادمی، کاملا جدا از موضوع صفر شدن شمارنده ویدیوهاست.

همانطور که در اطلاعیه‌های قبلی ذکر شده است به زودی کلیه شمارنده‌ها صفر خواهد
شد.

لازم به توضیح است در آخر اسفندماه و روزهای اول فروردین ماه نیز شمارنده برخی از ویدئوها صفر شده است.