نشر مباحث دوره ممنوع است

نشر مباحث دوره ممنوع است

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزيز ملزم هستند تمامي مطالب آموزشي را صرفا از سايت آكادمي دنبال كنند و نشر مطالب و ويدئوها در كانال ها و صفحات مجازي ديگر ممنوع است. همچنین لازم است معرفت پژوهان با هر کانال یا صفحه یا فردی که به نشر ویدیوهای آکادمی (حتی با تعداد محدود) اقدام مینماید برخورد نموده و آن را گزارش نمایند.
نت برداری از ویدیوها برای استفاده شخصی مجاز است.