پاسخ سوالات تالار پرسش

پاسخ سوالات تالار پرسش

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز

پاسخ سوالات تالارهای پرسش در آینده توسط استاد محمدعلی طاهری داده خواهد شد.

 در حال حاضر ممکن است آرم آکادمی را کنار برخی از سوالات ببینید که به این مفهوم است که آکادمی به این سوال پاسخ یا تذکر داده است.

برای دیدن پاسخ آکادمی می توانید روی سوال کلیک نموده و پاسخ آکادمی را مشاهده فرمایید. 

عکس تالار