نیاز به فیلتر شکن برای مشاهده ویدیوها

نیاز به فیلتر شکن برای مشاهده ویدیوها

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز
ویدیوهای آکادمی در ایران فیلتر هستند و به همین دلیل برای مشاهده آنها باید از فیلتر شکن مناسب استفاده کنید.
بدیهی است وقتی اینترنت یا فیلترشکن شما قطع شود، پخش ویدیو دچار مشکل میشود.

در ضمن در صورتیکه لینک ویدیو را باز کنید ولی فیلترشکن شما قطع شود و نتوانید ویدیو را مشاهده کنید 6 ساعت فرصت دارید تا مشکل اینترنت و فیلترشکن را برطرف نموده و ویدیو را مشاهده نمایید و همان یک مرتبه مشاهده برایتان محسوب می شود.

برای اطلاع از نحوه مشاهده ویدیوهای اکادمی لینک زیر را کلیک کنید.
آموزش نحوه استفاده از ویدیوهای آکادمی